مقالات

 تغییر رمز عبور هاست

برای این منظور پس از وارد شدن به Cpanel از کادر Preferences بر روی آیکون Change Password کلیک...

 روش پشتیبانگیری Backup از اطلاعات در Cpanel

جهت ایجاد فایل پشتیبان کامل که شامل فایلها و بانکهای اطلاعاتی است در هر لحظه میتوانید پس از...