یافتن کالاها و سرویسها


میزبانی فوق حرفه ای سفارشی

جهت سفارش این پلن حتما با پشتیبانی تماس بگیرید.

فضا : سفارشی

پهنای باند ماهانه : سفارشی

 دیتابیس : سفارشی

قیمت 1 ماه - 10تومان

XL-Unlimited


فضا : 10 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نامحدود

 دیتابیس : 5 عدد

قیمت 1 ماه - 70,000تومان
قیمت 3 ماه - 66,667تومان

XL1-Pro


فضا : 1 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : 20 گیگابایت

 دیتابیس : 3 عدد

قیمت 1 ماه - 15,000تومان
قیمت 12 ماه - 12,500تومان

XL2-Pro


فضا : 2 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : 40 گیگابایت

 دیتابیس : 3 عدد

قیمت 1 ماه - 20,000تومان
قیمت 12 ماه - 16,667تومان

XL5-Pro


فضا : 5 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت

 دیتابیس : 5 عدد

قیمت 1 ماه - 35,000تومان
قیمت 12 ماه - 29,167تومان

XL500M-Pro


فضا : 500 مگابایت

پهنای باند ماهانه : 15 گیگابایت

 دیتابیس : 3 عدد

قیمت 1 ماه - 10,000تومان
قیمت 12 ماه - 8,333تومان