یافتن کالاها و سرویسها


XL-DL10


فضا : 10 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : 300 گیگابایت


قیمت 1 ماه - 10,000تومان
قیمت 12 ماه - 8,333تومان

XL-DL20


فضا : 20 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : 600 گیگابایت


قیمت 1 ماه - 20,000تومان
قیمت 12 ماه - 16,667تومان

XL-DL50


فضا : 50 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : 2000 گیگابایت


قیمت 1 ماه - 50,000تومان
قیمت 12 ماه - 41,667تومان