یافتن کالاها و سرویسها


VPS-IR 512MB

حافظه رم تضمین شده : 512 مگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 35,000تومان
قیمت 3 ماه - 35,000تومان
قیمت 12 ماه - 29,167تومان

VPS-IR 1GB

حافظه رم تضمین شده : 1 گیگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

پهنای باند : 70 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 50,000تومان
قیمت 3 ماه - 50,000تومان
قیمت 12 ماه - 41,667تومان

VPS-IR 2GB

حافظه رم تضمین شده : 2 گیگابایت

فضای هارد : 70 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 70,000تومان
قیمت 3 ماه - 70,000تومان
قیمت 12 ماه - 58,333تومان

VPS-IR 4GB

حافظه رم تضمین شده : 4 گیگابایت

فضای هارد : 100 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 110,000تومان
قیمت 3 ماه - 110,000تومان
قیمت 12 ماه - 91,667تومان

VPS-IR 8GB

حافظه رم تضمین شده : 8 گیگابایت

فضای هارد : 150 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 200,000تومان
قیمت 3 ماه - 200,000تومان
قیمت 12 ماه - 166,667تومان