یافتن کالاها و سرویسها


VPS-IR-Pars 512MB

حافظه رم تضمین شده : 512 مگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 29,000تومان
قیمت 3 ماه - 29,000تومان
قیمت 12 ماه - 24,167تومان

VPS-IR-Pars 1GB

حافظه رم تضمین شده : 1 گیگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

پهنای باند : 70 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 44,000تومان
قیمت 3 ماه - 44,000تومان
قیمت 12 ماه - 36,667تومان

VPS-IR-Pars 2GB

حافظه رم تضمین شده : 2 گیگابایت

فضای هارد : 70 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 65,000تومان
قیمت 3 ماه - 65,000تومان
قیمت 12 ماه - 54,167تومان

VPS-IR-Pars 4GB

حافظه رم تضمین شده : 4 گیگابایت

فضای هارد : 100 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 90,000تومان
قیمت 3 ماه - 90,000تومان
قیمت 12 ماه - 75,000تومان

VPS-IR-Pars 8GB

حافظه رم تضمین شده : 8 گیگابایت

فضای هارد : 150 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 150,000تومان
قیمت 3 ماه - 150,000تومان
قیمت 12 ماه - 125,000تومان