یافتن کالاها و سرویسها


VPS-NL256

حافظه رم تضمین شده : 256 مگابایت

فضای هارد : 25 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 12,000تومان
قیمت 3 ماه - 12,000تومان
قیمت 12 ماه - 10,000تومان

VPS-NL512

حافظه رم تضمین شده : 512 مگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 19,000تومان
قیمت 3 ماه - 19,000تومان
قیمت 12 ماه - 16,667تومان

VPS-NL1024

حافظه رم تضمین شده : 1024 مگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 30,000تومان
قیمت 3 ماه - 30,000تومان
قیمت 12 ماه - 25,000تومان

VPS-NL2048

حافظه رم تضمین شده : 2048 مگابایت

فضای هارد : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 40,000تومان
قیمت 3 ماه - 40,000تومان
قیمت 12 ماه - 33,333تومان

VPS-NL4096

حافظه رم تضمین شده : 4096 مگابایت

فضای هارد : 100 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 79,000تومان
قیمت 3 ماه - 79,000تومان
قیمت 12 ماه - 65,833تومان