یافتن کالاها و سرویسها


VPS-ENG512

حافظه رم تضمین شده : 512 مگابایت

فضای هارد : 25 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 40,000تومان

VPS-ENG1024

حافظه رم تضمین شده : 1024 مگابایت

فضای هارد : 35 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 75,000تومان

VPS-ENG2048

حافظه رم تضمین شده : 2048 مگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 89,000تومان

VPS-ENG4096

حافظه رم تضمین شده : 4096 مگابایت

فضای هارد : 80 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 125,000تومان

VPS-ENG8192

حافظه رم تضمین شده : 8192 مگابایت

فضای هارد : 100گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 249,000تومان
قیمت 3 ماه - 12,000تومان