یافتن کالاها و سرویسها


DLhost-50


فضا : 50 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 30,000تومان
قیمت 12 ماه - 25,000تومان

DLhost-100


فضا : 100 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 50,000تومان
قیمت 12 ماه - 41,667تومان

DLhost-250


فضا : 250 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 90,000تومان
قیمت 12 ماه - 75,000تومان

DLhost-500


فضا : 500 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 160,000تومان
قیمت 12 ماه - 133,333تومان

DLhost-1024


فضا : 1024 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 280,000تومان
قیمت 12 ماه - 233,333تومان