یافتن کالاها و سرویسها


IR-Pro1


فضا : 100 مگابایت

پهنای باند ماهانه : 5 گیگابایت

دامنه : 1 عدد

قیمت 12 ماه - 4,167تومان

IR-Pro2


فضا : 500 مگابایت

پهنای باند ماهانه : 20 گیگابایت

دامنه : 2 عدد

قیمت 1 ماه - 15,000تومان
قیمت 12 ماه - 12,500تومان

IR-Pro3


فضا : 1000 مگابایت

پهنای باند ماهانه : 40 گیگابایت

دامنه : 2 عدد

قیمت 1 ماه - 28,000تومان
قیمت 12 ماه - 23,333تومان

IR-Pro4


فضا : 2000 مگابایت

پهنای باند ماهانه : 60 گیگابایت

دامنه : 3 عدد

قیمت 1 ماه - 48,000تومان
قیمت 12 ماه - 40,000تومان

IR-Pro5


فضا : 5000 مگابایت

پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت

دامنه : 4 عدد

قیمت 1 ماه - 88,000تومان
قیمت 12 ماه - 73,333تومان