یافتن کالاها و سرویسها


هاست دانلود حرفه ای سفارشی


فضا : سفارشی

پهنای باند ماهانه : سفارشی


قیمت 1 ماه - 10تومان
قیمت 12 ماه - 1تومان

XL-PRO-DL10


فضا : 10 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 20,000تومان
قیمت 12 ماه - 16,667تومان

XL-PRO-DL20


فضا : 20 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 40,000تومان
قیمت 12 ماه - 33,333تومان

XL-PRO-DL50


فضا : 50 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 100,000تومان
قیمت 12 ماه - 83,333تومان

XL-PRO-DL100


فضا : 100 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 160,000تومان
قیمت 12 ماه - 83,333تومان

XL-PRO-DL200


فضا : 200 گیگابایت

پهنای باند ماهانه : نا محدود


قیمت 1 ماه - 300,000تومان
قیمت 12 ماه - 83,333تومان