یافتن کالاها و سرویسها


VPS 256

حافظه رم تضمین شده : 256 مگابایت

فضای هارد : 25 گیگابایت

پهنای باند : 250 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 15,000تومان
قیمت 3 ماه - 15,000تومان

VPS 512

حافظه رم تضمین شده : 512 مگابایت

فضای هارد : 50 گیگابایت

پهنای باند : 500 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 22,000تومان
قیمت 3 ماه - 22,000تومان

VPS 1GB

حافظه رم تضمین شده : 1 گیگابایت

فضای هارد : 80 گیگابایت

پهنای باند : 1000 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 35,000تومان
قیمت 3 ماه - 35,000تومان

VPS 2GB

حافظه رم تضمین شده : 2 گیگابایت

فضای هارد : 120 گیگابایت

پهنای باند : 1500 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 55,000تومان
قیمت 3 ماه - 55,000تومان

VPS 4GB

حافظه رم تضمین شده : 4 گیگابایت

فضای هارد : 150 گیگابایت

پهنای باند : 3000 گیگابایت

سیستم عامل : به انتخاب مشتری


قیمت 1 ماه - 80,000تومان
قیمت 3 ماه - 80,000تومان